Επιλέξτε την κατηγορία
που θέλετε...

Τι είναι το ΕΜDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing);

Ενδείξεις - Εφαρμογές

Αποτελεσματικότητα

Πώς εφαρμόζεται το ΕΜDR στην πράξη;

Πότε και σε ποιους ενδείκνυται η εφαρμογή του EMDR;

 

Δήλωση Συμμετοχής

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ EMDR

(77 διδακτικές ώρες)

1) Ημερίδα: Εισαγωγή στην Τραυματοθεραπεία

και στη μέθοδο EMDR.

29/09/2012

2) Προπαρασκευαστικό σεμινάριο:

Σταθεροποίηση και θεραπευτικό πλάνο

3-4/11/2012

3) EMDR – Ιο μέρος

1-2/12/2012

4) EMDRΙΙο μέρος

2627/01/2013

5) EMDR– ΙΙΙο μέρος

23-24/2/2013

(όλα τα σεμινάρια διαρκούν από 9.30 π.μ. έως 17.30 μ.μ)

Trainer: Δόμνα Βεντουράτου

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με την απονομή διπλώματος.

Κόστος :

1) Ημερίδα Εισαγωγής: 65,- ευρώ για εγγραφή μέχρι 15/09/12

75,- ευρώ για μεταγενέστερες εγγραφές

2) :Σεμινάρια: 220,- ευρώ έκαστο

για εγγραφές μέχρι 2 εβδομάδες πριν την έναρξη

250,- για μεταγενέστερες εγγραφές

(συνολ.κόστος εκπαίδευτικού κύκλου: 945,- ευρώ)

! EKΠΤΩΣΗ 10% για ομαδικές συμμετοχές (από 3 άτομα & πάνω) !

Τα σεμινάρια θα πρέπει να παρακολουθούνται

με τη σειρά που αναγράφονται !

Τόπος διεξαγωγής: Ινστιτούτο Τραυματοθεραπείας

ΛΕΩΦ.ΤΡΑΛΛΕΩΝ & ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 63, ΓΑΛΑΤΣΙ

Πληροφορίες /εγγραφές: Ινστιτούτο Τραυματοθεραπείας,

τηλ. 210 – 6853 933, info@travmatotherapeia.com

ο

Αποστέλλω τη συμπληρωμένη αίτηση με email στο vent@travmatotherapeia.com

ή με φαξ στο 210 6753896