ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Βιβλιογραφία

Ο πιο εμπεριστατωμένος κατάλογος βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας για τη θεραπεία EMDR είναι το Francine Shapiro Library (FSL).

Δημιουργήθηκε από την  Dr. Barbara Hensley και είναι αφιερωμένη στην εμπνεύστρια της μεθόδου  Francine Shapiro. Απευθύνεται σε ερευνητές, κλινικούς αλλά και το ευρύ κοινό.

International Treatment Guidelines

Ερευνες , συστάσεις και άλλη βιβλιογραφία σχετικά με το τραύμα και τη μετατραυματική διαταραχή

Βιβλία

Shapiro, F., (2001). Eye movement desensitization and reprocessing: Basic principles, protocols and procedures (2nd ed.). New York: Guilford Press

Shapiro, F. (2002). EMDR as an integrative psychotherapy approach: Experts of diverse orientations explore the paradigm prism. Wash., D.C: American Psychological Association Press.

Shapiro, F. & Forrest, M. (1997). EMDR the breakthrough therapy for overcoming anxiety, stress and trauma. New York: Basic Books

Βεντουράτου, Δόμνα (2009)

Εισαγωγή στην Ψυχοτραυματολογία και στην Τραυματοθεραπεία. Η μέθοδος EMDR. Εκδόσεις Πεδίο

Schubbe, O. (2004): Traumatherapie mit EMDR – Ein Handbuch fuer die Ausbildung. Goettingen  V&R

Greenwald, R. (2001). Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) In Child and Adolescent Psychotherapy. New Jersey, Jason Aronson Press.

Greenwald R. (2007): EMDR within a phase model of trauma informed treatment. New York, Haworth.

Lovett, J. (1999). Small wonders: Healing childhood trauma with EMDR. NY: The Free Press

Parnell, L. (1997). Transforming Trauma: EMDR. New York: Norton.

Parnell, L. (1999). EMDR in the treatment of adults abused as children. New York: Norton.

Tinker, R.H. & Wilson, S.A. (1999). Through the eyes of a child: EMDR with children. New York: Norton.

Van der Kolk, B.A.:  McFarlane, A.C.; Weisath, L. (1996): Traumatic Stress. New York: Guilford Press

Άρθρα

Βεντουράτου, Δ. EMDR : Μια νέα μέθοδος για την επεξεργασία τραυματικών εμπειριών. (Τετράδια Ψυχιατρικής – No. 92 ,4/2005)

Βεντουράτου, Δ.: Μιά νέα ελπίδα για τη θεραπεία ψυχικών τραυμάτων : Ελευθεροτυπία

Βεντουράτου, Δ.( 2014) : Η χρήση των νοερών εικόνων και καθοδηγούμενων οραματισμών στη μέθοδο EMDR. Νέες τασεις στη Γνωσιακή Συμπεριφορική θεραπεία. Εκδόσεις Γρηγόρη.

Andrade, J., Kavanagh, D., & Baddeley, A. (1997). Eye-movements and visual imagery: A working memory approach to the treatment of post-traumatic stress disorder. British Journal of Clinical Psychology, 36, 209-223.

Armstrong, M. S., & Vaughan, K. (1996).
An orienting response model of eye movement desensitization. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 27, 21-32.

Barol, B. I., & Seubert, A. (2010). Stepping stones: EMDR treatment of individuals with intellectual and developmental disabilities and challenging behavior. Journal of EMDR Practice and Research, 4, 156-169.

Böhm, K., & Voderholzer, U. (2010). Use of EMDR in the treatment of obsessive-compulsive disorders: A case series. Verhaltenstherapie, 20(3), 175-181.

Boudewyns, P.A. & Hyer, L.A. (1996). Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) as treatment for post-traumatic stress disorder (PTSD). Clinical Psychology and Psychotherapy, 3, 185-195.

Brown, K.W., McGoldrick, T. & Buchanan, R. (1997). Body dysmorphic disorder: Seven cases treated with eye movement desensitization and reprocessing. Behavioural & Cognitive Psychotherapy, 25, 203-207.

Carlson, J.G., Chemtob, C.M., Rusnak, K., Hedlund, N.L., & Muraoka, M.Y. (1998). Eye movement desensitization and reprocessing treatment for combat-related posttraumatic stress disorder. Journal of Traumatic Stress, 11, 3-24.

Chemtob, Tolin, van der Kolk & Pitman (2000). Eye movement desensitization and reprocessing. In E. B. Foa, T. M. Keane & M. J. Friedman [Eds.] Effective treatments for PTSD: Practice guidelines from the International Society for Traumatic Stress Studies (pp. 139-155, 333-335). New York: Guilford Press

De Jongh, A., Ten Broeke, E., and Renssen, M.R. (1999). Treatment of specific phobias with eye movement desensitization and reprocessing (EMDR): Protocol, empirical status, and conceptual issues. Journal of Anxiety Disorders, 13, 69-85.

Devilly, G. J., & Spence, S. H. (1999). The relative efficacy and treatment distress of EMDR and a cognitive behavioral trauma treatment protocol in the amelioration of post traumatic stress disorder. Journal of Anxiety Disorders, 13, 131-157.

Edmond, T., Rubin, A. & Wambach, K.G. (1999). The effectiveness of EMDR with adult female survivors of childhood sexual abuse. Social Work Research, 23, 103-116.

Elofsson, U.O.E., von Scheele, B., Theorell, T., & Sondergaard, H.P. (2008). Physiological correlates of eye movement desensitization and reprocessing. Journal of Anxiety Disorders, 22, 622-634.

Farkas, L., Cyr, M., Lebeau, T. M., & Lemay, J. (2010). Effectiveness of MASTR/EMDR therapy for traumatized adolescents. Journal of Child & Adolescent Trauma, 3(2), 125-142.

Fensterheim, H. (1996). Eye movement desensitization and reprocessing with complex personality pathology: An integrative therapy. Journal of Psychotherapy Integration, 6, 27-38.

Fernandez, I. & Faretta, E. (2007). EMDR in the treatment of panic disorder with agoraphobia. Clinical Case Studies, 6(1) 44-63.

Fernandez, I., Gallinari, E., & Lorenzetti, A. (2004). A school-based EMDR intervention for children who witnessed the Pirelli Building airplane crash in Milan, Italy. Journal of Brief Therapy, 2, 129-136.

Feske, U. (1998). Eye movement desensitization and reprocessing treatment for posttraumatic stress disorder. Clinical Psychology: Science and Practice, 5, 171-181.

Feske, U., & Goldstein, A. (1997). Eye movement desensitization and reprocessing treatment for panic disorder: A controlled outcome and partial dismantling study. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 36,1026-1035.
Goldstein, A.J., de Beurs, E., Chambless, D.L., & Wilson, K.A. (2000). EMDR for panic disorder with agoraphobia: Comparison with waiting-list and credible attention-placebo control condition. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 68, 947-956.

Grainger, R.D., Levin, C., Allen-Byrd, L. , Doctor, R.M. & Lee, H. (1997). An empirical evaluation of eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) with survivors of a natural catastrophe. Journal of Traumatic Stress, 10, 665-671.

Grant, M., & Threlfo, C. (2002). EMDR in the treatment of chronic pain. Journal of Clinical Psychology, 58, 1505-1520.

Greenwald, R. (1998). Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR): New hope for children suffering from trauma and loss. Clinical Child Psychology and Psychiatry, 3, 279-287.

Henry, S.L. (1996). Pathological gambling: Etiological considerations and treatment efficacy of eye movement desensitization/reprocessing. Journal of Gambling Studies, 12, 395-405.

Ironson, G.I., Freund, B., Strauss, J.L., & Williams, J. (2002). A comparison of two treatments for traumatic stress: A community based study of EMDR and prolonged exposure. Journal of Clinical Psychology, 58, 113-128.

Jaberghaderi, N., Greenwald, R., Rubin, A., Dolatabadim, S., & Zand, S.O. (2004). A comparison of CBT and EMDR for sexually abused Iranian girls. Clinical Psychology and Psychotherapy, V 11, 358-368.

Keenan, P. & Farrell, D. (2000) Treating morbid jealousy with eye movement desensitization and reprocessing utilizing cognitive inter-weave: A case report. Counseling Psychology Quarterly, 13, 175-189.

Kleinknecht, R. A. (1993). Rapid treatment of blood and injection phobias with eye movement desensitization. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 24, 211-217.

Kleinknecht, R. A. & Morgan, M.P. (1992). Treatment of post-traumatic stress disorder with eye movement desensitization and reprocessing. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 23, 43-50.

Knipe, J., Hartung, J., Konuk, E., Colleli, G., Keller, M., & Rogers, S. (2003 September). EMDR Humanitarian Assistance Programs: Outcome rsearch, models of training, and service delivery in New York, Latin America, Turkey and Indonesia. Symposium presented at the annual meeting of the EMDR International Association, Denver, CO.

Lee, C. & Gavriel, H., Drummond, P., Richards, J. & Greenwald, R. (2002). Treatment of post-traumatic stress disorder: A comparison of stress inoculation training with prolonged exposure and eye movement desensitisation and reprocessing. Journal of Clinical Psychology, 58, 1071-1089.

Levin, C. (July/Aug. 1993). The enigma of EMDR. Family Therapy Networker, 75-83.

Manfield, P. & Shapiro, F. (2003). The application of EMDR to the application of the treatment of personality disorders. In J. F. Magnavita (Ed.) Handbook of Personality: Theory and Practice. New York: Wiley.

Maxfield, L., Melnyk, W.T. & Hayman, C.A. G. (2008). A working memory explanation for the effects of eye movements in EMDR. Journal of EMDR Practice and Research, 2, 247-261.


Maxfield, L., & Melnyk, W. T. (2000).
Single session treatment of test anxiety with eye movement desensitization and reprocessing (EMDR). International Journal of Stress Management, 7, 87-101.
McCullough, L. (2002). Exploring change mechanisms in EMDR applied to “small t trauma” in short term dynamic psychotherapy: Research questions and speculations. Journal of Clinical Psychology, 58, 1531-1544.

McFarlane, A. (1999, November). Comparison of EMDR with CBT in PTSD patients. Paper presented at the annual meeting of the International Society for Traumatic Stress Studies, Miami, FL.

Muris, P., Merkelbach, H., Holdrinet, I., & Sijenaar, M. (1998). Treating phobic children: Effects of EMDR versus exposure. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 66, 193-198.

Muris, P., Merckelbach, H., van Haaften, H., & Nayer, B. (1997). Eye movement desensitization and reprocessing versus exposure in vivo. British Journal of Psychiatry 171, 82-86.

United Kingdom Department of Health. (2001). Treatment choice in psychological therapies and counselling evidence based clinical practice guideline. London: Author. Tetrived Marcy 15, 2002, from http://www.doh.gov.uk/mentalhealth/treatmentguideline/

Pagani, M., Di Lorenzo, G., Monaco, L., Niolu, C., Siracusano, A., Verardo, A. R., . . . Ammaniti, M. (2011). Pretreatment, intratreatment, and posttreatment EEG imaging of EMDR: Methodology and preliminary results from a single case. Journal of EMDR Practice and Research, 5, 42-56.

Pitman, R.K., Orr, S.P., Altman, B., Longpre, R.E., Poire, R.E. & Macklin, M.L., (1996). Emotional processing during eye-movement desensitization and reprocessing therapy of Vietnam veterans with chronic post-traumatic stress disorder. Comprehensive Psychiatry, 22, 149-151.

Pollock, P. (2000, April). Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) for post-traumatic stress disorder (PTSD) following homicide. Journal of Forensic Psychiatry, 11(1) 176-178.

Power, K. G., McGoldrick, T., Brown, K., Buchanan, R., Sharp, D., Swanson, V., & Karatzias, A. (2002). A controlled comparison of eye movement desensitisation and reprocessing versus exposure plus cognitive restructuring, versus waiting list in the treatment of posttraumatic stress disorder. Journal of Clinical Psychology and Psychotherapy, 9, 299-318.
Propper, R., Pierce, J.P., Geisler, M.W., Christman, S.D., & Bellorado, N. (2007). Effect of bilateral eye movements on frontal interhemispheric gamma EEG coherence: Implications for EMDR therapy. Journal of Nervous and Mental Disease, 195, 785-788.

Protinsky, H., Sparks, J., & Flemke, K. (2001a). Eye movement desensitization and reprocessing: Innovative clincal applications. Journal of Contemporary Psychotherapy, 31, 125-135.

Protinsky, H., Sparks, J., & Flemke, K. (2001b). Using eye movement desensitization and reprocessing to enhance treatment of couples. Journal of Marital & Family Theapy, 27, 157-164

Puffer, M.K., Greenwald, R., & Elrod, D.E. (1998). A single session emdr study with twenty traumatized children and adolescents. Traumatology, 3 (2).

Rothbaum, B.O. (1997). A controlled study of eye movement desensitization and reprocessing for posttraumatic stress disordered sexual assault victims. Bulletin of the Menninger Clinic, 61, 317-334.

Rothbaum, B. O. (2001, November). Prolonged exposure versus EMDR for PTSD rape victims. In P. A. Resick (chair), Three clinical trials for the treatment of PTSD: Outcome and dissemination. Paper presented at the annual meeting of the Association for the Advancement of Behavior Therapy, Philadelphia.

Russell, M.C. (2008). War-related medically unexplained symptoms, prevalence,
and treatment: utilizing EMDR within the armed services. Journal of EMDR Practice and Research, 2, 212-226.

Sack, M., Hofmann, A., Wizelman, L., & Lempa, W. (2008). Psychophysiological changes during EMDR and treatment outcome. Journal of EMDR Practice and Research, 2, 239-246

Sack, M., Lempa, W. Steinmetz, A., Lamprecht, & Hofmann, A. (2008). Alterations in autonomic tone during trauma exposure using eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) – results of a preliminary investigation. Journal of Anxiety Disorders, 22, 1264-1271.

Scheck, M.M., Schaeffer, J..A. & Gillette, C.S. (1998). Brief psychological intervention with traumatized young women: The efficacy of eye movement desensitization and reprocessing. Journal of Traumatic Stress, 11, 25-44. Servan-Schreiber, D. (2000). Eye movement desensitization and reprocessing: Is psychiatry missing the point? Psychiatric Times, 17, 36-40.

Servan-Schreiber, D. (2000). Eye movement desensitization and reprocessing: Is psychiatry missing the point? Psychiatric Times, 17, 36-40.

Servan-Schreiber, D., Schooler, J., Dew, M.A., Carter, C., & Bartone, P. (2006). EMDR for PTSD: A pilot blinded, randomized study of stimulation type. Psychotherapy and Psychosomatics. 75, 290-297.

Silver,S.M., Rogers, S., & Russell, M.C. (2008). Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) in the treatment of war veterans. Journal of Clinical Psychology: In Session, 64, 947—957.

Shapiro, E. (2011). Suggestions for teaching the application of eye movements in EMDR. Journal of EMDR Practice and Research, 5, 73-77.

Shapiro, F. (1989a). Efficacy of the eye movement desensitization procedure in the treatment of traumatic memories. Journal of Traumatic Stress, 2, 199-223.

Shapiro, F. (1989b). Eye movement desensitization: A new treatment for post-traumatic stress disorder. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 20, 211-217.

Shapiro, F. (1991). Stray thoughts. EMDR Network Newsletter, 1, (1)1-2.

Shapiro, F. (1991). Eye movement desensitization & reprocessing procedure: From EMD to EMDR/R-a new treatment model for anxiety and related traumata. Behavior Therapist, 14, 133-135.

Shapiro, F. (1993). Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) in 1992. Journal of Traumatic Stress, 6, 417-421.

Shapiro, F. (1994). Eye movement desensitization and reprocessing: A new treatment for anxiety and related trauma. In Lee Hyer (Ed.) Trauma Victim: Theoretical and Practical Suggestions. Muncie, Indiana: Accelerated Development Publishers.

Shapiro, F. (1994). Alternative stimuli in the use of EMD(R). Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 25, 89.

Shapiro, F. (1994). Eye movement desensitization and reprocessing: A new treatment for anxiety and related trauma. In Lee Hyer (Ed.), Trauma Victim: Theoretical and Practical Suggestions (pp. 501-521). Muncie, Indiana: Accelerated Development Publishers.

Shapiro, F. (1995b). Doing our homework. Family Therapy Networker, September/October, 19 (5) 49.

Shapiro, F. (1996). Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR): Evaluation of controlled PTSD research. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 27, 209-218.

Shapiro, F. (1999). Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) and the anxiety disorders: Clinical and research implications of an integrated psychotherapy treatment. Journal of Anxiety Disorders, 13, 35-67.

Shapiro, F. (2002). EMDR twelve years after its introduction: A review of past, present, and future directions. Journal of Clinical Psychology, 58, 1-22.

Shapiro, F. (2002b). Paradigms, processing, and personality development. In F. Shapiro (Ed.), EMDR as an integrative psychotherapy approach: Experts of diverse orientations explore the paradigm prism, pp 3-26. Washington, DC: American Psychological Association Books.

Shapiro, F. (1989).
Efficacy of the eye movement desensitization procedure in the treatment of traumatic memories. Journal of Traumatic Stress. 2 (2), 199-223

Shapiro, F. & Maxfield, L. (2002). EMDR: Information processing in the treatment of trauma. In Session: Journal of Clinical Psychology, 58, 933-946. Special Issue: Treatment of PTSD.

Shapiro, F. & Solomon, R. (1995). Eye movement desensitization and reprocessing: Neurocognitive information processing. In G. Everly (Ed.) Innovations in disaster and trauma psychology. Chevron Publishing: Elliot City, MD.

Shapiro, F., Vogelmann-Sine, S., & Sine, L. (1994). Eye movement desensitization and reprocessing: Treating trauma and substance abuse. Journal of Psychoactive Drugs, 26, 379-391.

Silverman, S. J. (2011). Effecting peak athletic performance with neurofeedback, interactive metronome®, and EMDR: A case study. Biofeedback, 39(1), 40-42.Sanford J. Silverman, PhD, Center for Peak Performance, 10229 N. 92nd Street, Suite 101, Scottsdale, AZ 85258, E-mail: info@peakperformanceaz.com

Silver, S.M., Brooks, A., & Obenchain, J. (1995). Eye movement desensitization and reprocessing treatment of vietnam war veterans with ptsd: Comparative effects with biofeedback and relaxation training. Journal of Traumatic Stress, 8, 337-342.

Silver, S., & Rogers, S. (2001). Light in the heart of darkness: EMDR and the treatment of war and terrorism survivors. New York: Norton.

Solomon, R.M. (1998). Utilization of emdr in crisis intervention.Crisis Intervention and Time-Limited Treatment ,4, 239-246.

Solomon, M., & Neborsky, R. J. [Eds.] (2001). Short term therapy for long term change. New York: Norton.
Sprang, G. (2001). The use of eye movement desensitizatioin and reprocessing (EMDR) in the treatment of traumatic stress and complicated mourning: Psychological and behavioral outcomes. Research on Social Work Practice, 11, 300-320.

Spector, J. & Huthwaite, M. (1993). Eye-movement desensitisation to overcome post-traumatic stress disorder. British Journal of Psychiatry, 163, 106-108.

Stickgold, R. (2008). Sleep-dependent memory processing and EMDR action.

Taylor, S., et al. (2003). Comparative efficacy, speed, and adverse effects of three PTSD treatments: Exposure therapy, EMDR, and relaxation training. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 71, 330-338.

Tinker, R.H. & Wilson, S.A. (1999). Through the eyes of a child: EMDR with children. New York: Norton.

Twombly, J. (2000). Incorporating EMDR and EMDR adaptations into the treatment of clients with dissociative identity disorder. Journal of Trauma and Dissociation, 1, 61-81.

van den Hout, M., Muris, P., Salemink, E., & Kindt, M. (2001). Autobiographical memories become less vivid and emotional after eye movements. British Journal of Clinical Psychology, 40, 121-130.
van den Berg, D. P., & van der Gaag, M. (2011). Treating trauma in psychosis with EMDR: A pilot study. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 43(1), 664-671. doi:10.1016/j.jbtep.2011.09.011 David PG van den Berg, Parnassia Psychiatric Institute, Prinsegracht 63, 2512 EX Den Haag, The Netherlands. E-mail: d.vandenberg@parnassia.nl

Vanderlaan, L. (2001). The resolution of phantom limb pain in a 15-year old girl using eye movement desensitization and reprocessing. EMDRIA Newsletter, Special Edition 31-34

van der Kolk, Spinazzola, Blaustein, Hopper, Korn, Simpson (2007). Treatment effects and long term maintenance. Journal of Clinical Psychiatry 68.
Vaughan, K., Wiese, M., Gold, R., & Tarrier, N. (1994). Eye-movement desensitisation: Symptom change in post-traumatic stress disorder. British Journal of Psychiatry, 164, 533-541.

Vogelmann-Sinn, S., Sine, L.F., Smyth, N.J., & Popky, A.J. (1998). EMDR chemical dependency treatment manual. New Hope, PA: EMDR Humanitarian Assistance Programs.

Wachtel, P. L. (2002). EMDR and psychoanalysis. In F. Shapiro (Ed.), EMDR as an integrative psychotherapy approach: Experts of diverse orientations explore the paradigm prism, pp 123-150. Washington, DC: American Psychological Association Books.
Wilensky, M. (2000). Phantom limb pain. EMDRAC Newsletter, 4, (2).

Wilson, S.A., Becker, L.A., & Tinker, R.H. (1997). Fifteen-month follow-up of eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) treatment for ptsd and psychological trauma. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 65, 1047-1056.

Wilson, S.A., Becker, L.A., Tinker, R.H., & Logan, C.R. (2001). Stress management with law enforcement personnel. A controlled outcome study of emdr versus a traditional stress management program. International Journal of Stress Mangement, 8, 179-200.

Wilson, S. A., Tinker, R., Becker, L. A., Hofmann, A., & Cole, J. W. (2000, September). EMDR treatment of phantom limb pain with brain imaging (MEG). Paper presented at the annual meeting of the EMDR International Association, Toronto, Canada.

Zabukovec, J., Lazrove, S., & Shapiro, F. (2000). Self-healing aspects of EMDR: The therapeutic change process and perspective of integrated psychotherapies. Journal of Psychotherapy Integration, 10, 189-206.

Close Menu