ΌΡΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

ΓΕΝΙΚΑ

Η περιήγηση και χρήση του ιστοτόπου www.travmatotherapeia.com, ιδιοκτησίας της Δομνίκης Βεντουράτου (Ινστιτούτο Τραυματοθεραπείας) (Α.Φ.Μ. 028169405 Κουντουριώτου 63, Γαλάτσι, τηλ. 2106853933), (εφεξής «Ινστιτούτο»), προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους σας των κάτωθι Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης και της Πολιτικής Απορρήτου περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής Πολιτική Απορρήτου) του παρόντος ιστοτόπου. Συνεπώς, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τα περιεχόμενα αυτής της σελίδας πριν από τη χρήση των υπηρεσιών του διαδικτυακού μας τόπου. Αν δεν συμφωνεί, θα πρέπει να τον εγκαταλείψει και να μην προβεί σε χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του. Η εξακολούθηση της χρήσης του παρόντος ιστοτόπου σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των κάτωθι όρων εκ μέρους σας.

Εάν είστε κάτω των 16 ετών, πρέπει να έχετε τη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων σας πριν κάνετε χρήση των υπηρεσιών του παρόντος ιστότοπου.

Οι όροι αυτοί μπορεί να αναθεωρούνται περιοδικώς σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Συνιστούμε στον επισκέπτη/χρήστη να ελέγχει περιστασιακά την ιστοσελίδα μας για τυχόν αλλαγές τους. Η χρήση του ιστοτόπου συνεπάγεται επίσης την ανεπιφύλακτη αποδοχή των αλλαγών αυτών εκ μέρους του χρήστη/επισκέπτη.

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Στις 25/5/2018 τέθηκε σε εφαρμογή ο Γενικός Κανονισμός της Ε.Ε. για την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR).

Η ΔΒ (Ινστιτούτο Τραυματοθεραπείας)δηλώνει ότι συμμορφώνεται προς το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο περί προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR και ενδεχόμενος ελληνικός εφαρμοστικός Νόμος).

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΕ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ

Ο ιστότοπος ή οι συνδεόμενες εφαρμογές ενδέχεται να διαθέτουν υπερσυνδέσμους (links) προς ιστoτόπους τρίτων ή σχετιζόμενες εφαρμογές. Ο ιστότοπος δεν ελέγχει και δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων και απορρήτου, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστοτόπων. Ο ιστότοπος δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοτόπων στους οποίους παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτούς καθ’ οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ως επισκέπτης σε αυτόν τον ιστότοπο δεν έχετε υποχρέωση να παράσχετε προσωπικά σας δεδομένα. Ενδεχομένως να σας ζητηθεί να παράσχετε προσωπικά σας δεδομένα όπως, ενδεικτικά κι όχι περιοριστικά, το ονοματεπώνυμό σας, την ταχυδρομική σας διεύθυνση, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, τον αριθμό τηλεφώνου σας, το ΑΦΜ και τη ΔΟΥ σας κλπ. προς το σκοπό της επικοινωνίας με εσάς ή για τη συμμετοχή σας σε εκπαιδευτικά προγράμματα, σεμινάρια κλπ. του Ινστιτούτου. Ανάλογα με την εκάστοτε δραστηριότητα, ορισμένες από τις πληροφορίες που σας ζητούνται μπορεί να είναι υποχρεωτικές και άλλες να είναι εθελοντικές. Εάν δεν παρέχετε τα υποχρεωτικά δεδομένα ή διαγράψετε πληροφορίες που παρείχατε προηγουμένως σχετικά με μια συγκεκριμένη δραστηριότητα, δεν θα μπορείτε πλέον να ασκείτε τη δραστηριότητα αυτή.

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το Ινστιτούτο συλλέγει τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να κατανοήσει τις ανάγκες σας και να διευκολύνει την περιήγησή σας στον ιστότοπο, καθώς και για να σας κρατήσει ενήμερους επικοινωνώντας μαζί σας (σε περίπτωση που έχετε παράσχει τη συγκατάθεση σας σε αυτό) εκτός εάν έχετε επιλέξει να μην λαμβάνετε τέτοιου είδους επικοινωνία.

Οι προσωπικές πληροφορίες που μας παρέχετε χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βέλτιστη παροχή υπηρεσιών εκ μέρους της Εταιρίας και κυρίως για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Να παρέχουμε πληροφορίες και νέα σχετικά με μετεκπαιδευτικά προγράμματα, σεμινάρια, ομιλίες, συνέδρια, επιστημονικά άρθρα που αφορούν την Τραυματοθεραπεία και τις μεθόδους EMDR και
 • Να επικοινωνούμε περιοδικά μαζί σας σε περίπτωση που έχετε παράσχει τη συγκατάθεση σας σε αυτό, ώστε να σας ενημερώνουμε σχετικά με νέες δράσεις και υπηρεσίες που προσφέρουμε καθώς κι άλλες πληροφορίες που κρίνουμε ότι μπορούν να σας ενδιαφέρουν
 • Να προβαίνουμε σε αλλαγές στον ιστότοπο με σκοπό τη βέλτιστη παροχή υπηρεσιών προς εσάς.
 • Να σας ενημερώνουμε σχετικά με τις αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο ιστότοπος και τι Ινστιτούτο δεσμεύονται να μην προβούν σε διαβίβαση, δημοσίευση ή κοινοποίηση καθ’ οιονδήποτε τρόπο των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του σε κανένα τρίτο φορέα.

Μπορούν να διαβιβαστούν προσωπικά δεδομένα σε τρίτους μόνο εάν :

 • Έχετε παράσχει την προηγούμενη ρητή συγκατάθεσή σας για τη διαβίβαση προσωπικών σας δεδομένων.
 • Η διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων προς νομικά και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με τον ιστότοπο καθίσταται αναγκαία για την υλοποίηση των επιθυμιών των χρηστών. Τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με τον ιστότοπο και το Ινστιτούτο έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες του ιστότοπου παρέχουν σε αυτό μόνο στο βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή υποστήριξης προς τον ιστότοπο.
 • Επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του Νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο Αρχές.
 • Για την άσκηση ή προστασία νομικών δικαιωμάτων.

Ο ιστότοπος δύναται να αποκαλύψει τις προσωπικές πληροφορίες των χρηστών σε οποιονδήποτε υπάλληλο, διοικητικό στέλεχος ή εξωτερικό συνεργάτη στο βαθμό που είναι ευλόγως απαραίτητο για τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, ο ιστότοπος δεν θα διαθέσει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών σε τρίτα μέρη.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει ο ιστότοπος δύνανται να διαβιβαστούν εντός Ε.Ε. αλλά και σε τρίτες χώρες, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) και μόνο σε πλήρη συμμόρφωση με ό, τι ο Κανονισμός και ο σχετικός Ελληνικός εκτελεστικός Νόμος ορίζει.

ΆΣΚΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε αναλυτικά σχετικά με τον τόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Δικαιούστε να έχετε πρόσβαση, να επεξεργάζεστε και να ενημερώνετε τα προσωπικά σας στοιχεία και τις ρυθμίσεις απορρήτου σας ανά πάσα στιγμή επικοινωνώντας μαζί μας («Ινστιτούτο Τραυματοθεραπείας», Κουντουριώτου 63, Γαλάτσι, τηλ. 2106853933).

Μπορείτε να επιλέξετε να περιορίσετε τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Εάν πιστεύετε ότι τυχόν πληροφορίες που διατηρούμε είναι εσφαλμένες ή ελλιπείς, επικοινωνήστε μαζί μας το συντομότερο δυνατό όπως περιγράφεται ανωτέρω και θα διορθώσουμε αμέσως οποιαδήποτε πληροφορία διαπιστώθηκε ότι είναι εσφαλμένη.

Δεσμευόμαστε ότι δεν θα κοινοποιήσουμε ή διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους εκτός κι αν έχουμε τη συγκατάθεσή σας ή απαιτείται κάτι τέτοιο από το Νόμο.

Εάν επιθυμείτε αντίγραφο των πληροφοριών που σας αφορούν μπορείτε να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας όπως περιγράφεται ανωτέρω.

Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων σας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας γραπτώς ή στέλνοντας μας μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@travmatotherapeia.com

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

Εγγυόμαστε, στο μέτρο του τεχνικά εφικτού, ότι τα προσωπικά σας δεδομένα είναι ασφαλή και ότι χρησιμοποιούμε οργανωτικά και ηλεκτρονικά-τεχνικά μέσα συμβατά με τις τρέχουσες βέλτιστες πρακτικές προστασίας δεδομένων ώστε να διασφαλίσουμε το απόρρητο των προσωπικών σας δεδομένων.

Ο χρήστης αναγνωρίζει ότι η αποστολή πληροφοριών μέσω του διαδικτύου παρουσιάζει έμφυτα προβλήματα ασφάλειας και κατά συνέπεια δεν δύναται ο ιστότοπος να εγγυηθεί την ασφάλεια των δεδομένων που διακινούνται μέσω αυτού.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Το Ινστιτούτο διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την παρούσα Πολιτική Απορρήτου ανά πάσα στιγμή. Εάν αποφασίσουμε να τροποποιήσουμε την πολιτική απορρήτου, θα καταχωρήσουμε εδώ τις αλλαγές, ώστε να γνωρίζετε τα πάντα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς. Εάν κάποια στιγμή αποφασίσουμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα κατά τρόπο ουσιαστικά διαφορετικό από αυτό που δηλώθηκε τη στιγμή που συλλέχθηκαν αυτές οι πληροφορίες, θα ειδοποιήσουμε τους χρήστες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προκειμένου να παράσχουν εκ νέου τη συγκατάθεσή τους.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων) όλο το περιεχόμενο του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων κειμένων, videos, εικόνων, φωτογραφιών, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του ιστοτόπου, αποτελούν διανοητική ιδιοκτησία του ιστοτόπου και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού και Διεθνούς Δικαίου. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να “φορτωθεί”, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή/και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του ιστότοπου. Αν το πράξει, αποδέχεται πως ευθύνεται αποκλειστικά για αποζημίωση των ανωτέρω.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του ιστότοπου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες, αρμόδια δε Δικαστήρια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς, ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το Νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δεν θα λαμβάνεται υπόψη ούτε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Οι παρόντες όροι χρήσης τυγχάνουν εφαρμογής για όλες ανεξαιρέτως τις υπηρεσίες και εφαρμογές του ιστοτόπου, χωρίς την ανάγκη ύπαρξης άλλων ειδικότερων όρων. Ο χρήστης που χρησιμοποιεί τον παρόντα ιστότοπο και τις υπηρεσίες αυτού τεκμαίρεται πως αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους αυτούς, εάν δεν υποβάλει αίτηση αντίρρησης.

Σε κάθε περίπτωση o ιστότοπος διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο.

Ο χρήστης θα πρέπει να ελέγχει τακτικά την παρούσα σελίδα για να βεβαιώνεται πως είναι σύμφωνος με οποιεσδήποτε αλλαγές στους όρους της παρούσας Πολιτικής.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη υπόκειται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, καθώς και στις σχετικές διατάξεις της κοινοτικής και ελληνικής νομοθεσίας – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/679 Του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Και Του Συμβουλίου Για Την Προστασία Των Φυσικών Προσώπων Έναντι Της Επεξεργασίας Των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Και Για Την Ελεύθερη Κυκλοφορία Των Δεδομένων Αυτών Και Την Κατάργηση Της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων GDPR) και των τυχόν εφαρμοστικών νόμων αυτού.

Δεδομένης της φύσης και του όγκου του διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, ο ιστότοπος δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του ιστοτόπου στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (GDPR)

Στις 25/5/2018 τέθηκε σε εφαρμογή ο Γενικός Κανονισμός της Ε.Ε. 2016/679 για την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR).

Η Δομνίκη Βεντουράτου (Ινστιτούτο Τραυματοθεραπείας) (Α.Φ.Μ. 028169405, Κουντουριώτου 63, Γαλάτσι, τηλ. 2106853933), εφεξής «ΔΒ» (Ινστιτούτο Τραυματοθεραπείας) δηλώνει ότι συμμορφώνεται προς το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο περί προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR και ενδεχόμενος ελληνικός εφαρμοστικός Νόμος).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας γραπτώς στην ανωτέρω διεύθυνση ή τηλεφωνικώς (τηλ. 2106853933) ή στέλνοντας μας μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@travmatotherapeia.com

Δεδομένα τα οποία επεξεργάζεται η ΔΒ (Ινστιτούτο Τραυματοθεραπείας)

Η ΔΒ προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μόνο έπειτα από ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων και μόνο προς την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων, νόμιμων σκοπών.

Ειδικότερα, η ΔΒ συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα όπως, ενδεικτικά κι όχι περιοριστικά, το ονοματεπώνυμό, την ταχυδρομική διεύθυνση, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον αριθμό τηλεφώνου, και (μόνον με σκοπό την εγγραφή σε σεμινάρια ή εποπτείες) τον Α.Φ.Μ. και τη ΔΟΥ τα οποία έχουν παράσχει ρητώς και αυτοβούλως όσοι επιθυμούν να ενημερώνονται για τις δράσεις της ΔΒ (Ινστιτούτο Τραυματοθεραπείας) ή να εγγραφούν σε σεμινάρια ή να συνεργαστούν με αυτήν.

Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βέλτιστη παροχή υπηρεσιών εκ μέρους της ΔΒ (Ινστιτούτο Τραυματοθεραπείας) και κυρίως για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Τη συμμετοχή σε μετεκπαιδευτικά προγράμματα, σεμινάρια, ομιλίες κλπ. που διοργανώνονται από την ΔΒ (Ινστιτούτο Τραυματοθεραπείας) .
 • Την παροχή πληροφοριών σχετικά με μετεκπαιδευτικά προγράμματα, σεμινάρια, ημερίδες και γενικώς υπηρεσίες που σχετίζονται με τους σκοπούς του Ινστιτούτου.
 • Την επικοινωνία σχετικά με νέα, δημοσιεύσεις και συνέδρια που αφορούν την Τραυματοθεραπεία και τις μεθόδους EMDR και

Εκτίμηση κινδύνου

Η ΔΒ (Ινστιτούτο Τραυματοθεραπείας) αξιολόγησε το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει καθώς και τον τρόπο συλλογής, χρήσης, αποθήκευσης και διάθεσης των προσωπικών δεδομένων που κατέχει και έχει ενημερώσει τις πολιτικές και τα πρότυπα ασφαλείας που χρησιμοποιεί.

Η ΔΒ (Ινστιτούτο Τραυματοθεραπείας) λαμβάνει τη μέγιστη επιμέλεια ώστε να συμμορφώνεται πλήρως και συνεχώς, επανεξετάζοντας περιοδικά και όταν αυτό απαιτείται από τις περιστάσεις τις πολιτικές και πρότυπα ασφαλείας.

Αρχές που τηρούνται κατά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Η ΔΒ (Ινστιτούτο Τραυματοθεραπείας) δεσμεύεται ότι τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται είναι κατάλληλα και ακριβή και περιορίζονται στα απολύτως αναγκαία για τους προαναφερθέντες σκοπούς. Η επεξεργασία τους είναι απολύτως σύννομη και διαφανής και πραγματοποιείται μόνο για τους καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς της ΔΒ

(Ινστιτούτο Τραυματοθεραπείας). Τα δεδομένα επικαιροποιούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα και διατηρούνται μόνο για όσο διάστημα απαιτείται για την επεξεργασία. Η ΔΒ (Ινστιτούτο Τραυματοθεραπείας) λαμβάνει κάθε δυνατή οργανωτική και τεχνική πρόνοια για την προστασία των δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη επεξεργασία, απώλεια, καταστροφή κλπ. και για τη διατήρηση της ακεραιότητάς τους. Σε κάθε περίπτωση η ΔΒ (Ινστιτούτο Τραυματοθεραπείας) δεσμεύεται σε λογοδοσία ώστε να αποδείξει τη συμμόρφωσή της με όλες τις αρχές που διέπουν την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων βάσει του GDPR.

Άσκηση δικαιώματος έλεγχου

Έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε αναλυτικά σχετικά με τον τόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Δικαιούστε να έχετε πρόσβαση, να επεξεργάζεστε και να ενημερώνετε τα προσωπικά σας στοιχεία ανά πάσα στιγμή επικοινωνώντας μαζί μας.

Μπορείτε να επιλέξετε να περιορίσετε τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Εάν πιστεύετε ότι τυχόν πληροφορίες που διατηρούμε είναι εσφαλμένες ή ελλιπείς, επικοινωνήστε μαζί μας το συντομότερο δυνατό και θα διορθώσουμε αμέσως οποιαδήποτε πληροφορία διαπιστώθηκε ότι είναι εσφαλμένη.

Δεσμευόμαστε ότι δεν θα κοινοποιήσουμε ή διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους εκτός κι αν έχουμε τη συγκατάθεσή σας ή απαιτείται κάτι τέτοιο από το Νόμο.

Εάν επιθυμείτε αντίγραφο των πληροφοριών που σας αφορούν μπορείτε να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας.

Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων σας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας γραπτώς στην ανωτέρω διεύθυνση ή στέλνοντας μας μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@travmatotherapeia.com

Διαβίβαση και αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων

Η ΔB (Ινστιτούτο Τραυματοθεραπείας) δεσμεύεται να μην προβεί σε διαβίβαση, δημοσίευση ή κοινοποίηση καθ’ οιονδήποτε τρόπο των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται του σε κανένα τρίτο.

Μπορούν να διαβιβαστούν προσωπικά δεδομένα σε τρίτους μόνο εάν :

 • Η ΔΒ (Ινστιτούτο Τραυματοθεραπείας) έχει την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση των υποκειμένων για τη διοχέτευση προσωπικών δεδομένων τους.
 • Η διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων προς νομικά και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με την ΔΒ (Ινστιτούτο Τραυματοθεραπείας) καθίσταται αναγκαία για την υλοποίηση των επιθυμιών των υποκειμένων και μόνο στο βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίος προς το σκοπό αυτό.
 • Επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του Νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο Αρχές.
 • Για να ασκήσει ή να προστατεύσει η ΔΒ (Ινστιτούτο Τραυματοθεραπείας) τα νομικά της δικαιώματα.

Η ΔΒ (Ινστιτούτο Τραυματοθεραπείας) δύναται να αποκαλύψει τις προσωπικές πληροφορίες των χρηστών σε οποιονδήποτε υπάλληλο, διοικητικό στέλεχος ή εξωτερικό συνεργάτη στο βαθμό που είναι ευλόγως απαραίτητο για τους σκοπούς που ορίζονται στο παρόν.

Σε κάθε άλλη περίπτωση, η ΔΒ δεν θα διαθέσει προσωπικά δεδομένα σε τρίτα μέρη.

Διεθνείς Διαβιβάσεις Δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται η ΔΒ δύνανται να διαβιβαστούν εντός Ε.Ε. αλλά και σε τρίτες χώρες, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) και μόνο σε πλήρη συμμόρφωση με ό, τι ο Κανονισμός και ο σχετικός Ελληνικός εκτελεστικός Νόμος ορίζει.

Υπάλληλοι και συνεργάτες

Όλοι οι υπάλληλοι και εσωτερικοί συνεργάτες της ΔΒ (Ινστιτούτο Τραυματοθεραπείας) οι οποίοι έχουν πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι απόλυτα κατηρτισμένοι στο θέμα της προστασίας και ασφάλειας προσωπικών δεδομένων και ενημερώνονται περιοδικά πάνω σε όλες τις τελευταίες εξελίξεις στον κλάδο.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ/ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

Η Δομνίκη Βεντουράτου ( Α.Φ.Μ. 028169405, διεύθυνση Κουντουριώτου 63 Γαλάτσι, τηλ. 2106853933) (Ινστιτούτο Τραυματοθεραπείας) ενημερώνει ότι, για σκοπούς άσκησης των δραστηριοτήτων της, προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με την ισχύουσα Εθνική Νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (GDPR) όπως ισχύει.

Αναλυτικότερα σε σχέση με την Πολιτική Απορρήτου που εφαρμόζει η Δομνίκη Βεντουράτου (Ινστιτούτο Τραυματοθεραπείας), μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.travmatotherapeia.com.

Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και την Πολιτική Απορρήτου επικοινωνήστε απευθείας με εμάς στο τηλέφωνο 210 6853933 ή αποστείλετέ  μας email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@travmatotherapeia.com

Παροχή προσωπικών δεδομένων

Για να λαμβάνετε ενημερώσεις του Ινστιτούτου Τραυματοθεραπείας παρέχετε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (email).

Για ποιο σκοπό θα χρησιμοποιηθεί το email σας

Η Δομνίκη Βεντουράτου (Ινστιτούτο Τραυματοθεραπείας) θα χρησιμοποιεί το email σας για να επικοινωνεί μαζί σας καθώς και για την αποστολή ενημερωτικού υλικού σχετικά με τη διοργάνωση σεμιναρίων και εποπτειών, τα νέα που αφορούν την Τραυματοθεραπεία και τη μέθοδο EMDR και τη μέθοδο CRM και πληροφορίες σχετικά με παρεχόμενες υπηρεσίες.

Παροχή συγκατάθεσης

Με τη παροχή του email σας παρέχετε ταυτόχρονα τη συγκατάθεσή σας στο να λαμβάνετε ενημερωτικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή σας αποστέλλοντάς μας email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@travmatotherapeia.com Η Δομνίκη Βεντουράτου (Ινστιτούτο Τραυματοθεραπείας), θα συνεχίσει να σας στέλνει ενημερωτικά mails για όσο χρονικό διάστημα η συγκατάθεσή σας δεν έχει ανακληθεί. Εάν είστε κάτω των 16 ετών, πρέπει οι γονείς/κηδεμόνες σας να παράσχουν την αναγκαία εκ του Νόμου συγκατάθεση.

Διατήρηση/Αποθήκευση του email σας

Το email σας θα αποθηκευτεί στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρεί η Δομνίκη Βεντουράτου (Ινστιτούτο Τραυματοθεραπείας) και δεν θα αποσταλεί σε οποιονδήποτε τρίτο, δεν θα κοινοποιηθεί σε άλλους αποδέκτες, ούτε θα διαβιβαστεί εκτός Ελλάδος χωρίς τη ρητή σας συγκατάθεση. Το email σας διατηρείται για όσο χρόνο δεν έχει ανακληθεί η συγκατάθεσή σας.

Τα δικαιώματα σας

Με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο, έχετε δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, εναντίωσης, διαγραφής και λήψης αντιγράφου (φορητότητας) των δεδομένων που τηρεί η Δομνίκη Βεντουράτου (Ινστιτούτο Τραυματοθεραπείας), όπως αναλυτικά περιγράφονται στην Πολιτική Απορρήτου του ιστοτόπου https://travmatotherapeia.com/πολιτική-απορρήτου/. Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό ή και διακοπή της επεξεργασίας.

Για να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας αποστέλλοντάς μας email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@travmatotherapeia.com

Δικαίωμα καταγγελίας

Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, σας παρέχεται δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

Close Menu