Ανασκόπιση των μηχανισμών δράσης του EMDR

Πρόσφατη δημοσίευση!

Μεταανάλυση και ανασκόπιση των μηχανισμών δράσης του EMDR:

Romero, Alcazar, Pagani & Ammann: How doew EMDR-Therapy Work? A systematic Review of suggested mechanisms of action

Front. Psychol., 13 August 2018

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2018.01395/full

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Close Menu